Reklame u Casopisima – deo 2.

18/May/13

Kao što sam i obećao juče, predstavljam vam reklame u časopisima koje su mnogo originalnije i čija poruka direktno utiče na posmatrača, što možete i sami da procenite.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on Pinterestshare on TumblrShare on LinkedIn