15 minimalistickih oglasa

26/May/13

U digitalnom vremenu dizajnerima i marketinškim stručnjacima je teško da dođu do potrošača i privuku njihovu pažnju bilo da se radi o štampanim reklamama ili o onima na webu. Dizajneri i marketari se trude da na minimalistički način koriste slike i oblike da bi preneli poruku potrošačima i da bi privukli njihovu pažnju da se zagledaju u sliku i vide ono što nije odmah vidljivo. Originalna ideja, sa što manje elemenata i sa skrivenom porukom, a opet ne previše duboko čine osnovu dobrog minimalističkog plakata ili drugog štampanog oglasa.

01. Minimalistički oglas – Bic

02. Minimalistički oglas – BMW

03. Minimalistički oglas – Cannes Young Lions

04. Minimalistički oglas – Coca-Cola Lemon

05. Minimalistički oglas – Kečap Heinz

06. Minimalistički oglas – Lego

07. Minimalistički oglas – McDonalds – Free Wi-Fi

08. Minimalistički oglas – ScanDisk

09. Minimalistički oglas – Sensodyne

10. Minimalistički oglas – Western Union

11. Minimalistički oglas – WWF

12. Minimalistički oglas – Ace

13. Minimalistički oglas – Rollie

14. Minimalistički oglas – Durex XXL

15. Minimalistički oglas – FedEx

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+Pin on Pinterestshare on TumblrShare on LinkedIn