Tipograforizam 6

Dizajn Majice 18/Feb/15

“Budi vredan u životu da bi vredeo na kraju”...

Vidi više

Tipograforizam 6

Dizajn Majice 18/Feb/15

“Budi vredan u životu da bi vredeo na kraju”...

Vidi više

Tipograforizam 5

18/Feb/15

“Utisci ostaju u srcu, a na fotkama su uspomene”...

Vidi više

Tipograforizam 5

18/Feb/15

“Utisci ostaju u srcu, a na fotkama su uspomene”...

Vidi više

Tpograforizam 4

18/Feb/15

Kao i ostala tipografska rešenja i ovo je nastalo iz aforizma “Alkohol je bolji od poligrafa”...

Vidi više

Tpograforizam 4

18/Feb/15

Kao i ostala tipografska rešenja i ovo je nastalo iz aforizma “Alkohol je bolji od poligrafa”...

Vidi više

Tpograforizam 3

18/Feb/15

“Ne sudi o vlasti koja nas još nije upropastila”...

Vidi više

Tpograforizam 3

18/Feb/15

“Ne sudi o vlasti koja nas još nije upropastila”...

Vidi više

Tipograforizam 2

18/Feb/15

“Male stvari postale su velike onog trenutka kada su velike postale nedostupne” više vidite na behance-u...

Vidi više