Svi tekstova na sajtu babicgoran.com su autorski i zaštićeni su autorskim pravima. Postoji i nekoliko postova u kojima su potpisani autori korišćenih ilustracija.

Nikakav sadržaj sa sajta ne sme se reprodukovati, distribuirati, koristiti na drugim sajtovima, štampati, niti na bilo koji drugi način koristiti bez dozvole vlasnika sajta.

Ukoliko želite da objavite neki od tekstova sa ovog sajta molim Vas da me kontaktirate sa zahtevom, kako bismo se dogovorili o mogućim opcijama i uslovima za objavljivanje.

Ako se sadržaj sa sajta prenosi na neki drugi websajt, tekst se prenosi neizmenjen i u celosti ili deo teksta i link za više detalja koji vodi ka ovom sajtu. Obavezno je imenovanje autora teksta i postavljanje funkcionalnog linka ka sajtu.

Ukoliko ne ispoštujete ove smernice, zadržavam pravo podnošenja tužbe za kršenje prava intelektualne svojine.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Ovim putem autor bloga Goran Babic odriče se odgovornosti od bilo kakve štete do koja može doći korišćenjem sadžaja ovog sajta.