Tipograforizam 1

18/Feb/15

“Želim da budem kao neko ko će svi želeti da budu”

Tipograforizam 1

18/Feb/15

“Želim da budem kao neko ko će svi želeti da budu”