Aforizam

18/Feb/15

Još jedan aforizam pretočen u tipografsko rešenje “Kad si nezadovoljan drugim nemoj uništiti sebe”

Aforizam

18/Feb/15

Još jedan aforizam pretočen u tipografsko rešenje “Kad si nezadovoljan drugim nemoj uništiti sebe”