Aroma Kafa

09/Nov/15

Dizajn znaka i logotipa za pržionicu kafe iz Rume. Sjajan projekat i klijent za koga je takođe rađena i amblaža za kafu i još neki materijal.