Tpograforizam 4

18/Feb/15

Kao i ostala tipografska rešenja i ovo je nastalo iz aforizma “Alkohol je bolji od poligrafa”

Tpograforizam 4

18/Feb/15

Kao i ostala tipografska rešenja i ovo je nastalo iz aforizma “Alkohol je bolji od poligrafa”