Mesec dana za logo dizajn – R

21/Aug/13

Danas je 18. dan za logo dizajn, a ovaj logo posvećujem svojoj majci bez koje ne bi bilo ni jednog od ovih radova 🙂

18

Mesec dana za logo dizajn – R

21/Aug/13

Danas je 18. dan za logo dizajn, a ovaj logo posvećujem svojoj majci bez koje ne bi bilo ni jednog od ovih radova 🙂

18