Mesec dana za logo dizajn – Đ

06/Sep/13

Privodim kraju polako. Još Š i Ž i završavam “Mesec dana za logo dizajn”. Danas je na redu đavolak 🙂

29

Mesec dana za logo dizajn – Đ

06/Sep/13

Privodim kraju polako. Još Š i Ž i završavam “Mesec dana za logo dizajn”. Danas je na redu đavolak 🙂

29