Vinski Dom Parezanin

24/Nov/13

U PopArt Studiju, pre dva meseca radio sam dizajn logoa i dizajn etikete za rakiju za “Vinski Dom Parezanin” iz Hercegovine. Ideja je bila da se stari logo, koji je zapravo bio samo obrađena fotografija, bolje stilizuje i vektorizuje. Vinarija je porodična, a za logo je korišćen detalj sa spomenika jednog pretka koji je bio vrsni poznavalac vina i monah, a koji je svoju recepturu preneo na svoje potomke.

Elementi od kojih je nastao logo
Logo-Dizajn-3
Finalno rešenje
Logo-Dizajn-3
Jednobojno rešenje i rešenje u negativu
Logo-Dizajn-4
Detalji
Parezanin-4 Logo-Dizajn-5
Primena logoa u štampi
Logo-Dizajn-1 Logo-Dizajn-2 Logo-Dizajn-1Memorandu, koverta i vizit karta
dizajn memorandumadizajn korporativnog identitetadizajn pečata
Etiketa i kutija za rakiju
46

Vinski Dom Parezanin

24/Nov/13

U PopArt Studiju, pre dva meseca radio sam dizajn logoa i dizajn etikete za rakiju za “Vinski Dom Parezanin” iz Hercegovine. Ideja je bila da se stari logo, koji je zapravo bio samo obrađena fotografija, bolje stilizuje i vektorizuje. Vinarija je porodična, a za logo je korišćen detalj sa spomenika jednog pretka koji je bio vrsni poznavalac vina i monah, a koji je svoju recepturu preneo na svoje potomke.

Elementi od kojih je nastao logo
Logo-Dizajn-3
Finalno rešenje
Logo-Dizajn-3
Jednobojno rešenje i rešenje u negativu
Logo-Dizajn-4
Detalji
Parezanin-4 Logo-Dizajn-5
Primena logoa u štampi
Logo-Dizajn-1 Logo-Dizajn-2 Logo-Dizajn-1Memorandu, koverta i vizit karta
dizajn memorandumadizajn korporativnog identitetadizajn pečata
Etiketa i kutija za rakiju
46